Trang chủKinh nghiệm

14 IDIOMS (THÀNH NGỮ) SỬ DỤNG TRONG SPEAKING IELTS ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO

Hôm nay thầy hướng dẫn các em cách dùng 14 idioms mà người bản ngữ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, không cần học quá nhiều thành ngữ, chỉ cần nhớ 14 idioms này và tìm cách lồng vô ngữ cảnh thích hợp sẽ đạt điểm Speaking cao. (nhớ là trong mỗi bài nói lồng 1- 2 thành ngữ thôi)

Một trong những điều kiện cần để đạt được band SPEAKING cao đó chính là việc thí sinh sử dụng chính xác và đơn giản các “idioms”.  Tuy nhiên “idioms” mình sử dụng chỉ cần ngắn gọn, xúc tích, chẳng hạn như “once in a blue moon” thay vì nói “very rarely” (rất hiếm khi). Sử dụng “idioms” là cũng là 1 trong những điểm khác biệt giữa tiếng Anh của người bản xứ và tiếng Anh của người học.

Thực ra mà nói, các “idioms” khi sử dụng không thuần thục và phong thái tự nhiên thì sẽ gây ra tác dụng phụ. Chỉ nên sử dụng những idioms quen thuộc hàng ngày, ngắn gọn, dễ hiểu, đừng sử dụng các idioms quá dài và khó hiểu, có thể ngay cả examiner cũng không hiểu cái “idioms” đó có nghĩa là gì! Tóm lại, thỉnh thoảng sử dụng để thêm phần sinh động và “native” trong lúc mình speaking với examiner thôi, đừng lạm dụng nó nhiều quá, cảm giác như mình đang học “vẹt”.

Cách tốt nhất để sử dụng “idoms” trong speaking hiệu quả đó là thường xem các phim Mỹ có phụ đề, các diễn viên hay nói bằng idioms nhiều lắm. Bạn nên vừa học vừa áp dụng vào những cuộc hội thoại bằng tiếng Anh hàng ngày thì bạn sẽ thấy nó rất quen thuộc, thú vị và dễ nhớ.

1. Don’t judge a book by its cover: this means don’t make a decision based on a brief impression or outward appearance (đừng đánh giá một sự vật/sự việc/con người chỉ qua vẻ bề ngoài)

“ I don’t like our new neighbours very much, they’re quite strange.

You shouldn’t judge a book by its cover. Give them a chance, I think they’re just a bit quirky but really nice!”

He doesn’t look very intelligent, but you can’t judge a book by its cover

2. miss the boat = to miss an opportunity  (lỡ cơ hội)

“If you miss the boat, it means you are too late to get an opportunity in my company”

“There were tickets available last night, but she missed the boat by waiting till today to try to buy some.”

3. feeling under the weather = to be ill or unable to do regular activities (cảm thấy không khỏe, không được tốt)

If you're feeling under the weather - you should go home and get some rest.

I’m feeling under the weather - I think I’m getting a cold

4. leave no stone unturned = to do everything you can to achieve your goal (làm tất cả để đạt mục tiêu)

I’ll leave no stone unturned until I find out the reason

Don’t worry. I’ll find your stolen dog. I’ll leave no stone unturned

5. hit the nail on the head = used if something someone says, is precisely correct (đoán đúng, đánh đúng trọng tâm, nói đúng….)

You hit the nail on the head when you used idioms in the speaking test.

I think you hit the nail on the head when you said that what’s lacking in our company is a feeling of confidence.

6. sit on the fence = to stay neutral and not take sides (lưỡng lự)

you can’t sit on the fence any longer- you have to decide where you go

I’m sitting on the fence with my girlfriend when we went shopping!

7. take for granted  = to never think about something because you believe it will always be available or stay exactly the same ( coi việc có cái gì như một điều hiển nhiên nên không  trân trọng khi có điều đó)

He took her help for granted without saying thank you

I took it for granted that I would find the perfect job

8. A piece of cake = very easy (dễ dàng)

“ Getting a band 6.5 in the speaking test will be a piece of cake”

“ Something easily accomplished, as in I had no trouble finding your house, it was a piece of cake”

9. Blew me away = when something blows you away, you’re extremely impressed by it (khi thứ gì đó "blow you away", nghĩa là thứ đó thực sự rất đáng ngạc nhiên)

“ The new technology blew me away”

“The amount of thecheck blew me away. The loud noise from the concert blew me away

10. once in a blue moon = very rarely (rất hiếm khi)

“ i used to see him all the time, but now he just visits me once in a blue moon “

“ My sister lives in Saigon, so I only see her once in a blue moon”

11. Run of the mill =  average, ordinary (thông thường)

“Apple phones are very run of the mill these days. “

“ The restaurant we went to was nothing special, just run the mill. The service was good, but the food was run of the mill.”

12. Soul mate = someone you trust very deeply (bạn chí cốt tâm giao, tri âm tri kỷ)

“ How to know when you have found your soul mate”

“ My husband is not just my lover, he’s my soul mate. “

13. Down in the dumps = sad. 

“ I was really down in the dumps after my dog died”

“ He’s down in the dumps because all his friends are out of town.”

14. cost an arm and a leg = really expensive

Those hats must have cost an arm and a leg

I’d love to buy a Lamborghini supercar, but it costs an arm and a leg

 

Đăng ký lớp học
Vui lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới
Vui lòng nhập mã xác nhận
Hoặc gọi đến Hotline: 0906 334 223