Trang chủKinh nghiệm

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG MÔ TẢ NGƯỜI TRONG IELTS LISTENING

Identifying people from descriptions (Dạng mô tả và xác định người, nhân vật trong IELTS LISTENING)

Identifying people from descriptions là dạng như thế nào?

Cùng với dạng labelling a map - dạng xác định vị trí trên bản đồ (location) thì dạng Identifying people from descriptions – dạng mô tả nhân vật là 2 dạng phổ biết trong đề thi Ielts Listening. Đây không những là 2 dạng bài tập mà còn là bài tập để rèn luyên kỹ năng thực tế hàng ngày của chúng ta và cả cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài. Ở chủ đề này, chúng ta chỉ tập trung và dạng Identifying people from descriptions vì ở chủ đề trước chúng ta đã tìm hiểu kỹ về dạng labeling a map.

Dạng 1, Nghe các thông tin có liên quan đến nhân vật đó, sau đó chọn câu trả lời đúng A, B, C cho nhân vật đó. Các thông tin bao gồm: các hoạt động của nhân vật, mục tiêu, công việc, hành động, bạn bè……. Của nhân vật.

Ví dụ:

SECTION 3        Question 21 – 25

Choose the correct letter, A, B or C

Reflective journal Assignment

21. The woman has got

A  a lot of friends to help her

B  several books that may be useful

C  sufficient resources  showing that she is a good technology user.

22. What was the man’s biggest achievement in the past?

A  he worked as a waiter in a restaurant

B  he got an offer to lead a team

C   he became the chaimant of  the Student  Union

23. The man decides to 

A  do it by himself

B  find a tutor

C  listen to others

24. What is the man’ attitude after the discussion?

A  he thinks it’s useless

B  he is looking forward to it

C   he feels uncertain about it

25.  What should be shown in the man’s reflective journal?

A  self – awareness

B  mistakes

C  achievements

Dạng 2: ghép ý chính phù hợp với từng nhân vật.

Với các hình ảnh, thông tin, nội dung cho trước mô tả nhân vật, dạng này giúp các thí sinh chọn ra được người cần tìm hoặc chọn ra đoạn văn mô tả các thông tin và ghép phù hợp với các nhân vật cho trong đề. 

Ở dạng này, các bạn sẽ nghe 1 bài nghe dài và trong đó sẽ có nhiều đoạn mô tả về công việc, đặc điểm ngoại hình, cá tính, thông tin, hoặc chức năng của mỗi người. Sau đó đề thi sẽ yêu cầu các bạn ghép từng nhân vật với từng ý chính mà các bạn đã nghe được trong bài nghe.

Ví dụ:

SECTION 3   Questions 21 – 25

What is the main opinion of each of the following people?

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 21-25

 

Opinions

   A           lighting restrictions

   B           alternative lighting

   C           reduce the number of insects

   D           decline in the number of species

   E           climate changes

   F           impacts on the growth of animals

   G          impacts on water quality

 

21    Harry Kane……………………………

22    Jack Wilshere………………………..

23    Justin Timberlake……………………

24   Wayne Rooney……………………….

25   Selena Gomez………………………..

 

Luyện tập dạng này nhiều, các thí sinh sẽ tăng rõ rệt các kỹ năng vừa nhìn, vừa nghe và vừa ghi ra.

Cách giải quyết dạng Identifying people from descriptions – mô tả nhân vật

Bước 1. Đọc kỹ yêu cầu của đề bài

Ví dụ ở dạng 1 là “Choose the correct letter, A, B or C” 

Dạng 2 là “Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G

Bước này sẽ giúp thí sinh đáp ứng đúng yêu cầu của đề bài, tránh trường hợp mình mất điểm oan khi trả lời khác yêu cầu đề bài mặc dù mình đã biết đúng đáp án.

Bước 2. Khoanh vùng hoặc gạch chân nhanh các keywords cho sẵn trong đề.

Gạch chân nhanh các keywords để tập trung nghe các đoạn chứa các từ keywords đó và tránh việc nghe lan man, mất phương hướng. Nghe đến đoạn chứa keywords thì tập trung nghe để tìm đáp án xung quanh keywords đó.

Ở dạng 1, chúng ta gạch chân trong câu hỏi các từ woman has got, man’s biggest achievement, past, man’ attitude  ...... 

Ở dạng 2, gạch chân và chú ý đến các từ xuất hiện trong khung và cả các tên đã cho bên dưới. Ví dụ: lighting restriction, alternative lighting, reduce the number of insects, Harry kane……

Bước 3, Nếu không nghe được các keywords trong câu hỏi hoặc bài nghe dùng các từ đồng nghĩa với keywords mà ta nghe không được thì chuyển hướng tập trung nghe và nhìn các đáp án ngay

Nghe các thông tin trong câu trả lời, từ đó tìm đáp án cho câu hỏi bằng cách đối chiếu lên với nhân vật trong câu hỏi yêu cầus.

Bước 4, khi làm các dạng bài tập về thông tin cho trước, hình ảnh và yêu cầu tìm người, chọn người, ghép người phù hợp thì các bạn nên chú ý những điểm nào giống nhau và những điềm nào khác nhau giữa các nhân vật trong hình để tập trung nghe các điểm khác nhau và nâng cao tỷ lệ tìm ra nhân vật đúng.

 

 
Đăng ký lớp học
Vui lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới
Vui lòng nhập mã xác nhận
Hoặc gọi đến Hotline: 0906 334 223