Trang chủKinh nghiệm

TỔNG HỢP 20 PHRASAL VERBS KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG TRONG IELTS SPEAKING

Song song với việc nên sử dụng 1 – 2 idioms trong bài speaking thì việc sử dụng phrase verb là 1 trong các tiêu chí chấm điểm chính của giám khảo trong bài thi IELTS SPEAKING.

Phrasal Verbs là sự kết hợp giữa Verb + Particle (particle là preposition hoặc adverb). Ví dụ: bring up, look into, take after…

Dưới đây thầy có tổng hơp 20 phrasal verbs rất khuyến khích sử dụng khi speaking hoặc writing để tăng thêm điểm vèo vèo cho 2 phần này.

1. BRING UP = RAISE:  nuôi nấng ai lớn lên

2. ACCOUNT FOR = Explain: giải thích cho điều gì

3. FALL OUT = argue: tranh luận

4. ACCOUNT FOR + số %:chiếm bao nhiêu phần trăm

5. DEAL WITH STH  solve the problem: giải quyết cái gì.

6. COUNT ON = rely (on/upon) = depend on: tin cậy, trông cậy vào ai

7. SYMPATHIZE WITH SB: đồng cảm với ai

8. COME UP WITH: nghĩ ra, sinh ra cái gì (ý tưởng)

9. CATCH UP WITH: đuổi kịp, theo kịp cái gì/ai đó

10. PUT IN FOR = ask for: đòi hỏi, yêu cầu

11. DROP OUT OF = leave: từ bỏ cái gì

12. LOOK INTO = examine, research: nghiên cứu

13. CUT DOWN ON = reduce: giảm bớt

14. DRESS UP: ăn mặc đẹp

15. CARRY OUT: thực hiện (kế hoạch)

16. CHECK STH OUT: tìm hiểu, khám phá cái gì đó

17. COME UP AGAINST STH: đối mặt với cái gì đó

18. GROW UP: lớn lên

19. GIVE UP: từ bỏ

20. LOOK INTO STH: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó

Bonus thêm 1 website đầy đủ các loại phrasal verbs cho các em tra cứu và học nè: http://www.phrasalverbdemon.com/#

 
Đăng ký lớp học
Vui lòng điền đầy đủ thông tin phía dưới
Vui lòng nhập mã xác nhận
Hoặc gọi đến Hotline: 0906 334 223